Break Time

Break Time

collage men nostalgia,

collage, acrylic, photo, mixed on canvas
24.0"h x 24.0"w  ( 60 cm x 60 cm )